Освітні програми

 

НОРМАТИВНА БАЗА 

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (2017 р.).

Міжнародний Проект Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING) (2006 р.).

Положення про освітні програми у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2019 р.).

Стандарт вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень спеціальності 012 Дошкільна освіта (2019 р.).

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, освітній рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, освітній рівень МАГІСТР

Спеціальність 013 Початкова освіта, освітній рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 013 Початкова освіта, освітній рівень МАГІСТР

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com