Магістратура_012 Дошкільна освіта

4

 


НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Інформаційні технології в освіті.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Методологія і методика наукових досліджень.
 2. Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти.
 3. Інноваційні технології в дошкільній освіті.
 4. Співпраця ЗДО з різними соціальними інституціями.
 5. Особливості дошкільної освіти в країнах Європи.
 6. Технології реалізації освітньої лінії "Мовлення дитини".
 7. Технології реалізації освітніх ліній "Дитина в природному та соціальному довкіллі".
 8. Технології реалізації освітньої лінії "Дитина у світі культури".
 9. Технології реалізації освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі".
 10. Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини".

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Виробнича педагогічна практика у закладах дошкільної освіти.

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com