Бакалаврат_012 Дошкільна освіта

bakalvrat 


 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Історія та культура України.
 2. ІКТ.
 3. Філософія.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням.
 5. Іноземна мова.
 6. Фізичне виховання.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Основи інклюзивного навчання.
 2. Загальна психологія.
 3. Вікова та педагогічна психологія.
 4. Вступ до спеціальності.
 5. Загальна педагогіка.
 6. Дошкільна педагогіка.
 7. Дошкільна освіта в зарубіжних країнах.
 8. Теорія та методика музичного виховання.
 9. Теорія та методика ігрової діяльності в ЗДО.
 10. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
 11. Педіатрія.
 12. Дошкільна лінгводидактика.
 13. Культура мовлення та виразне читання.
 14. Дитяча література.
 15. Методика ознайомлення дітей з природним довкіллям та соціумом.
 16. Теорія та методика керівництва образотворчою діяльністю.
 17. Теорія та методика валеологічної освіти дітей.
 18. Художня праця та основи дизайну.
 19. Теорія та методика фізичного виховання дітей.
 20. Інноваційні методики дошкільної освіти.
 21. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.
 22. Методика проведення занять з народознавства.
 23. Теорія та методика проведення свят та розваг у ЗДО.
 24. Теорія та методика співпраці з родиною.
 25. Основи педагогічних досліджень.
 26. Курсова робота з дошкільної педагогіки, вікової та педагогічної психології.
 27. Курсова робота з методик дошкільної освіти.

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Пропедевтична педагогічна практика в ЗДО.
 2. Навчальна педагогічна практика в ЗДО (у групах раннього віку).
 3. Навчальна педагогічна практика в ЗДО (у групах молодшого дошкільного віку).
 4. Навчальна педагогічна практика в ЗДО (у групах середнього дошкільного віку).
 5. Навчальна педагогічна практика в ЗДО (у групах старшого дошкільного віку).
 6. Виробнича практика в ЗДО.
40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com