Магістратура_013 Початкова освіта

2

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 013 Початкова освіта

 І семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Філософія освіти.
 2. Інформаційні технології в освіті.
 3. Методологія і методика наукових досліджень.
 4. Технології вивчення математичної освітньої галузі.
 5. Технології вивчення природничої освітньої галузі.
 6. Технології вивчення мистецької і технологічної освітніх галузей.
 7. Виконання кваліфікаційної роботи.

Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. Актуальні питання математичної освіти в початковій школі.
 2. Музично-терапевтичні технології.
 3. Сучасні методики навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку.
 4. Практичний курс англійської мови для вчителів початкових класів.

 ІІ семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 2. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями.
 3. Інноваційні технології початкової освіти.
 4. Технології вивчення освітньої галузі «Українська мова та література».
 5. Технології вивчення анлійської мови в початковій школі.

Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. Технологія формування культури екологічної поведінки молодших школярів.
 2. Організація природоохоронної діяльності з учнями та їх родинами.
 3. Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку.
 4. Технологія системного підходу до педагогічного аналізу уроку.

 ІІІ семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Актуальні проблеми сучасної початкової школи.
 2. Особливості початкової освіти в країнах Європи.
 3. Технології вивчення фізкультурної і здоров’язбережувальної освітніх галузей.

Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. Створення сучасних засобів навчання молодших школярів за допомогою інформаційних технологій.
 2. Технології роботи за підручниками «Мистецтво» в Новій українській школі.

Практична підготовка

 1.  Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти (початкові класи).
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com