Магістратура_013 Початкова освіта

2

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 013 Початкова освіта

 

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Інформаційні технології в освіті.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Методологія і методика наукових досліджень.
 2. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями.
 3. Актуальні проблеми сучасної початкової школи.
 4. Інноваційні технології початкової освіти.
 5. Особливості початкової освіти в країнах Європи.
 6. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 7. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 8. Методика навчання освітньої галузі «Українська мова та література».
 9. Методика навчання мистецької і технологічної освітніх галузей.
 10. Методика навчання фізкультурної і здоров’язбережувальної освітніх галузей.
 11. Методика навчання розв'язування задач у початкових класах.

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. Актуальні питання математичної освіти в початковій школі.
 2. Музично-терапевтичні технології.
 3. Сучасні методики навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку.
 4. Практичний курс англійської мови для вчителів початкових класів.
 5. Технологія формування культури екологічної поведінки молодших школярів.
 6. Організація природоохоронної діяльності з учнями та їх родинами.
 7. Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку.
 8. Технологія системного підходу до педагогічного аналізу уроку.
 9. Створення сучасних засобів навчання молодших школярів за допомогою інформаційних технологій.
 10. Технології роботи за підручниками «Мистецтво» в Новій українській школі.

3. Практична підготовка

 1. Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти (початкові класи).

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com