Магістратура_013 Початкова освіта

2

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Інформаційні технології в освіті.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Методологія і методика наукових досліджень.
 2. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями.
 3. Актуальні проблеми сучасної початкової школи.
 4. Інноваційні технології початкової освіти.
 5. Особливості початкової освіти в країнах Європи.
 6. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 7. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 8. Методика навчання освітньої галузі «Українська мова та література».
 9. Методика навчання мистецької і технологічної освітніх галузей.
 10. Методика навчання фізкультурної і здоров’язбережувальної освітніх галузей.
 11. Методика навчання розв'язування задач у початкових класах.

 

2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти (початкові класи).

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com