Бакалаврат_013 Початкова освіта

1

 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

   1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Історія та культура України.
 2. ІКТ.
 3. Філософія.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням.
 5. Іноземна мова.
 6. Фізичне виховання.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Загальна педагогіка.
 2. Основи інклюзивного навчання.
 3. Загальна психологія.
 4. Основи культури і техніки мовлення.
 5. Вікова та педагогічна психологія.
 6. Вікова та педагогічна психологія.
 7. Сучасні інформаційні технології навчання.
 8. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
 9. Основи природознавства.
 10. Сучасна українська мова з практикумом.
 11. Вступ до спеціальності.
 12. Дидактика.
 13. Основи педагогічних досліджень.
 14. Методика навчання української мови.
 15. Методика навчання іноземної мови.
 16. Методика навчання літературного читання.
 17. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 18. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 19. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі.
 20. Методика навчання соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі.
 21. Методика навчання інформатики.
 22. Методика навчання технологічної освітньої галузі.
 23. Музичне мистецтво з методикою навчання.
 24. Каліграфія.
 25. Математика.
 26. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі.
 27. Теорія та методика виховання.
 28. Методика проведення загальношкільних розважально-пізнавальних заходів.
 29. Методика організації позакласної і позашкільної роботи.
 30. Педіатрія.
 31. Курсова робота з педагогіки, вікової та педагогічної психології.

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Навчальна (польова) практика.
 2. Навчальна пропедевтична практика в ЗЗСО (початкові класи).
 3. Позакласна та позашкільна навчальна педагогічна практика.
 4. Навчальна педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).
 5. Виробнича позакласна та позашкільна педагогічна практика.
 6. Виробнича педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).


4. Підсумкова атестація

 1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з методик початкової освіти.
 2. Кваліфікаційний екзамен з методики організації позакласної та позашкільної роботи.
40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com