Бакалаврат_013 Початкова освіта

1

 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 013 Початкова освіта

2020 рік вступу

 

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Історія та культура України.
 2. ІКТ.
 3. Філософія.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням.
 5. Іноземна мова.
 6. Фізичне виховання.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Загальна педагогіка.
 2. Основи інклюзивного навчання.
 3. Загальна психологія.
 4. Основи культури і техніки мовлення.
 5. Вікова та педагогічна психологія.
 6. Вікова та педагогічна психологія.
 7. Сучасні інформаційні технології навчання.
 8. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
 9. Основи природознавства.
 10. Сучасна українська мова з практикумом.
 11. Вступ до спеціальності.
 12. Дидактика.
 13. Основи педагогічних досліджень.
 14. Методика навчання української мови.
 15. Методика навчання іноземної мови.
 16. Методика навчання літературного читання.
 17. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 18. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 19. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі.
 20. Методика навчання соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі.
 21. Методика навчання інформатики.
 22. Методика навчання технологічної освітньої галузі.
 23. Музичне мистецтво з методикою навчання.
 24. Каліграфія.
 25. Математика.
 26. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі.
 27. Теорія та методика виховання.
 28. Методика проведення загальношкільних розважально-пізнавальних заходів.
 29. Методика організації позакласної і позашкільної роботи.
 30. Педіатрія.
 31. Курсова робота з педагогіки, вікової та педагогічної психології.

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

ІІІ семестр

 1. Основи сімейної педагогіки.
 2. Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі.
 3. Сучасна англійська мова для вчителів початкової школи (практичний аспект).
 4. Актуальні питання теорії та методики виховання.
 5. Основи елементарної теорії музики.
 6. Теоретичні основи музичного мистецтва.

ІV семестр

 1. Трудове навчання з практикумом.
 2. Методика навчання образотворчому мистецтву дітей молодшого шкільного віку.
 3. Розмовний курс англійської мови для учителів початкових класів.
 4. Практикум елементарного музикування.

V семестр

 1. Економічне виховання у закладах освіти.
 2. Образотворче мистецтво з методикою керівництва художньою діяльністю.
 3. Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи.
 4. Основи теорії гендеру.

VІ семестр

 1. Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі.
 2. Формування екологічної компетентності молодших школярів.
 3. Формування музичної культури молодших школярів.
 4. Формування культурної компетентності учнів в Новій українській школі.
 5. Методи та засоби інформаційної діяльності.
 6. Музична ритміка.

VІІ семестр

 1. Сучасні форми роботи з батьками.
 2. Методика навчання розв’язування задач у початкових класах.

VІІІ семестр

 1. Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі.
 2. Сучасні освітні системи країн Європи.
 3. Методика навчання усного рахунку.
 4. Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій.
 5. Ігрові технології в екологічній освіті.
 6. Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво».
 7. Виразне читання.
 8. Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі.

3. Практична підготовка

 1. Навчальна (польова) практика.
 2. Навчальна пропедевтична практика в ЗЗСО (початкові класи).
 3. Позакласна та позашкільна навчальна педагогічна практика.
 4. Навчальна педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).
 5. Виробнича позакласна та позашкільна педагогічна практика.
 6. Виробнича педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).


4. Підсумкова атестація

 1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з методик початкової освіти.
 2. Кваліфікаційний екзамен з методики організації позакласної та позашкільної роботи.
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com