Магістратура_013 Початкова освіта

2

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Інформаційні технології в освіті.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Методологія і методика наукових досліджень.
 2. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями.
 3. Актуальні проблеми сучасної початкової школи.
 4. Інноваційні технології початкової освіти.
 5. Особливості початкової освіти в країнах Європи.
 6. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 7. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 8. Методика навчання освітньої галузі «Українська мова та література».
 9. Методика навчання мистецької і технологічної освітніх галузей.
 10. Методика навчання фізкультурної і здоров’язбережувальної освітніх галузей.
 11. Методика навчання розв'язування задач у початкових класах.

 

2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти (початкові класи).

Бакалаврат_013 Початкова освіта

1

 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

   1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Історія та культура України.
 2. ІКТ.
 3. Філософія.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням.
 5. Іноземна мова.
 6. Фізичне виховання.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Загальна педагогіка.
 2. Основи інклюзивного навчання.
 3. Загальна психологія.
 4. Основи культури і техніки мовлення.
 5. Вікова та педагогічна психологія.
 6. Вікова та педагогічна психологія.
 7. Сучасні інформаційні технології навчання.
 8. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
 9. Основи природознавства.
 10. Сучасна українська мова з практикумом.
 11. Вступ до спеціальності.
 12. Дидактика.
 13. Основи педагогічних досліджень.
 14. Методика навчання української мови.
 15. Методика навчання іноземної мови.
 16. Методика навчання літературного читання.
 17. Методика навчання математичної освітньої галузі.
 18. Методика навчання природничої освітньої галузі.
 19. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі.
 20. Методика навчання соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі.
 21. Методика навчання інформатики.
 22. Методика навчання технологічної освітньої галузі.
 23. Музичне мистецтво з методикою навчання.
 24. Каліграфія.
 25. Математика.
 26. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі.
 27. Теорія та методика виховання.
 28. Методика проведення загальношкільних розважально-пізнавальних заходів.
 29. Методика організації позакласної і позашкільної роботи.
 30. Педіатрія.
 31. Курсова робота з педагогіки, вікової та педагогічної психології.

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Навчальна (польова) практика.
 2. Навчальна пропедевтична практика в ЗЗСО (початкові класи).
 3. Позакласна та позашкільна навчальна педагогічна практика.
 4. Навчальна педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).
 5. Виробнича позакласна та позашкільна педагогічна практика.
 6. Виробнича педагогічна практика в ЗЗСО (початкові класи).


4. Підсумкова атестація

 1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з методик початкової освіти.
 2. Кваліфікаційний екзамен з методики організації позакласної та позашкільної роботи.

Дистанційні курси

mudl

 


 ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 

 

 

Павлущенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Гендерна педагогіка_

  0022-стн

  .
 2. Гендерна педагогіка_ПО-2стн.
 3. Виразне читання_0042, 0022-стн.
 4. Виразне читання_ ПО-4, ПО-2стн.
 5. Теорія та методика виховання_0012.
 6. Теорія та методика виховання_ ПО-2стн.
 7. Культура мовлення та виразне читання_0014-стн.
 8. Дитяча література_0014.
 9. Актуальні проблеми сучасної початкової школи_0052.

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Педіатрія_0014.
 2. Анатомія, патологія дітей з основами валеології_0011, 0012, 0014, СО-1, ДО-1, ПО-1.
 3. Здоров'язбережувальні технології виховання у початковій школі_0052, ПО-5.

Лобова Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Музичне мистецтво з методикою навчання_0032.
 2. Теорія та методика музичного виховання_0034.
 3. Методика викладання у ЗВО методик початкової школи_0052.

Васько Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Математика_0012.
 2. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_0032.
 3. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_ПО-3.
 4. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_ПО-1стн.
 5. Методика навчання математичної освітньої галузі_ЗФН_2 семестр_2020.
 6. Технологія вивчення галузі "Математика"_0052.

Колишкіна Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"_0022, ПО-2.
 2. Основи природознавста_0012, ПО-1.
 3. Технології вивчення галузі "Природознавство"_0052.
 4. Технології вивчення природничої, громадянської та історичної освітніх галузей_0054.

Данько Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей_0014-стн.
 2. Трудове навчання з практикумом_0022.
 3. Образотворче мистецтво з методикою навчання_0022.
 4. Основи викладання педагогіки початкової школи_0052.

Пушкар Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи сценічного та екранного мистецтва_0032.
 2. Організація театралізованої діяльності в ДНЗ_ДО-4, ДО-2стн.
 3. Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті_0054.

Парфілова Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Каліграфія_0012.
 2. Методика навчання української мови_0032.
 3. Методика навчання української мови_ПО-1стн.
 4. Методика навчання української мови_ПО-3.
 5. Технології вивчення освітньої галузі "Українська мова і література"_0054.

Харькова Євдокія Дмитріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Дошкільна педагогіка_0034.
 2. Дошкільна лінгводидактика_0034.
 3. Дошкільна лінгводидактика_0014-стн.
 4. Дошкільна лінгводидактика_0042-д.
 5. Дошкільна лінгводидактика_ПО-4, ПО-2стн.
 6. Технології реалізації освітньої лінії "Мовлення дитини"_0054.
 7. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції_0052-д.

Гаврило Олена Іллівнакандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика ознайомлення дітей з природою_0022, 0012-стн.
 2. Основи природознавства з методикою_ 0024.
 3. Технології реалізації освітніх ліній "Дитина у природному довкіллі" і "Дитина в соціумі"_0054.

Шаповалова Ольга Віталіївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Історія дошкільної педагогіки_ДО-3.
 2. Управління у системі ДНЗ_0044, 0024-стн.
 3. Управління у системі ДНЗ_ДО-4, ДО-2стн.
 4. Художня праця та основи дизайну_0014.
 5. Художня праця та основи дизайну_0042.
 6. Художня праця та основи дизайну_ПО-4_ПО-2стн.
 7. Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників_ДО-4, ДО-2стн.

Бутенко Віта Григорівнакандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників_0024.
 2. Теорія та методика фізичного виховання дошкільників_0044, 0024-стн.
 3. Теорія та методика фізичного виховання дошкільників_ДО-4, ДО-2стн.
 4. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників

  _0014-стн

  .
 5. Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників _ПО-4, ПО-2стн.
 6. Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників_0042-д.
 7. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

  _0034

  .
 8. Формування елементарних математичних уявлень_0042-д.
 9. Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини"_0054.
 10. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей_0052-д.

Білєр Оксана Славіківнакандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання іноземної мови.
 2. Практичний курс англійської мови з методикою викладання у початкових класах.
 3. Спецкурс з методики викладання англійської мови_0042, 0022-стн.
 4. Методика навчання дитини англійської мови_ 0014-стн, 0024-стн, 0044, ДО-4, ДО-2стн, ДО-1стн.
 5. Англійська мова з методикою викладання в початковій школі_0052.
 6. Технології викладання англійської мови у початковій школі_0052, ПО-5.

Врадій Катерина Миколаївнастарший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи інформаційної культури_0042-a.
 2. Формування елементарних математичних уявлень_ПО-4, ПО-2стн.
 3. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень_0014-стн.
 4. Формування елементарних математичних уявлень_ 0042-д.
 5. Історія дошкільної педагогіки_0034.
 6. Технології вивчення математичної освітньої галузі, 0054-по.
 7. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей_0052-д.

Крівшенко Ліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання української мови_0032.
 2. Здоров'язбережувальні технології виховання у початковій школі_0052.

Магістратура_012 Дошкільна освіта

4

 


НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 3. Інформаційні технології в освіті.

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Методологія і методика наукових досліджень.
 2. Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти.
 3. Інноваційні технології в дошкільній освіті.
 4. Співпраця ЗДО з різними соціальними інституціями.
 5. Особливості дошкільної освіти в країнах Європи.
 6. Технології реалізації освітньої лінії "Мовлення дитини".
 7. Технології реалізації освітніх ліній "Дитина в природному та соціальному довкіллі".
 8. Технології реалізації освітньої лінії "Дитина у світі культури".
 9. Технології реалізації освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі".
 10. Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини".

 2. Навчальні дисципліни за вибором студента

 1. .....
 2. .....

3. Практична підготовка

 1. Виробнича педагогічна практика у закладах дошкільної освіти.

Дочірні категорії

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com