Дистанційні курси

mudl

 


 ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 

 

 

Павлущенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Гендерна педагогіка_

  0022-стн

  .
 2. Гендерна педагогіка_ПО-2стн.
 3. Виразне читання_0042, 0022-стн.
 4. Виразне читання_ ПО-4, ПО-2стн.
 5. Теорія та методика виховання_0012.
 6. Теорія та методика виховання_ ПО-2стн.
 7. Культура мовлення та виразне читання_0014-стн.
 8. Дитяча література_0014.
 9. Актуальні проблеми сучасної початкової школи_0052.

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Педіатрія_0014.
 2. Анатомія, патологія дітей з основами валеології_0011, 0012, 0014, СО-1, ДО-1, ПО-1.
 3. Здоров'язбережувальні технології виховання у початковій школі_0052, ПО-5.

Лобова Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Музичне мистецтво з методикою навчання_0032.
 2. Теорія та методика музичного виховання_0034.
 3. Методика викладання у ЗВО методик початкової школи_0052.

Васько Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Математика_0012.
 2. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_0032.
 3. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_ПО-3.
 4. Методика навчання освітньої галузі "Математика"_ПО-1стн.
 5. Методика навчання математичної освітньої галузі_ЗФН_2 семестр_2020.
 6. Технологія вивчення галузі "Математика"_0052.

Колишкіна Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"_0022, ПО-2.
 2. Основи природознавста_0012, ПО-1.
 3. Технології вивчення галузі "Природознавство"_0052.
 4. Технології вивчення природничої, громадянської та історичної освітніх галузей_0054.

Данько Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей_0014-стн.
 2. Трудове навчання з практикумом_0022.
 3. Образотворче мистецтво з методикою навчання_0022.
 4. Основи викладання педагогіки початкової школи_0052.

Пушкар Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи сценічного та екранного мистецтва_0032.
 2. Організація театралізованої діяльності в ДНЗ_ДО-4, ДО-2стн.
 3. Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті_0054.

Парфілова Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Каліграфія_0012.
 2. Методика навчання української мови_0032.
 3. Методика навчання української мови_ПО-1стн.
 4. Методика навчання української мови_ПО-3.
 5. Технології вивчення освітньої галузі "Українська мова і література"_0054.

Харькова Євдокія Дмитріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Дошкільна педагогіка_0034.
 2. Дошкільна лінгводидактика_0034.
 3. Дошкільна лінгводидактика_0014-стн.
 4. Дошкільна лінгводидактика_0042-д.
 5. Дошкільна лінгводидактика_ПО-4, ПО-2стн.
 6. Технології реалізації освітньої лінії "Мовлення дитини"_0054.
 7. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції_0052-д.

Гаврило Олена Іллівнакандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика ознайомлення дітей з природою_0022, 0012-стн.
 2. Основи природознавства з методикою_ 0024.
 3. Технології реалізації освітніх ліній "Дитина у природному довкіллі" і "Дитина в соціумі"_0054.

Шаповалова Ольга Віталіївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Історія дошкільної педагогіки_ДО-3.
 2. Управління у системі ДНЗ_0044, 0024-стн.
 3. Управління у системі ДНЗ_ДО-4, ДО-2стн.
 4. Художня праця та основи дизайну_0014.
 5. Художня праця та основи дизайну_0042.
 6. Художня праця та основи дизайну_ПО-4_ПО-2стн.
 7. Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників_ДО-4, ДО-2стн.

Бутенко Віта Григорівнакандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників_0024.
 2. Теорія та методика фізичного виховання дошкільників_0044, 0024-стн.
 3. Теорія та методика фізичного виховання дошкільників_ДО-4, ДО-2стн.
 4. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників

  _0014-стн

  .
 5. Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників _ПО-4, ПО-2стн.
 6. Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників_0042-д.
 7. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

  _0034

  .
 8. Формування елементарних математичних уявлень_0042-д.
 9. Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини"_0054.
 10. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей_0052-д.

Білєр Оксана Славіківнакандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання іноземної мови.
 2. Практичний курс англійської мови з методикою викладання у початкових класах.
 3. Спецкурс з методики викладання англійської мови_0042, 0022-стн.
 4. Методика навчання дитини англійської мови_ 0014-стн, 0024-стн, 0044, ДО-4, ДО-2стн, ДО-1стн.
 5. Англійська мова з методикою викладання в початковій школі_0052.
 6. Технології викладання англійської мови у початковій школі_0052, ПО-5.

Врадій Катерина Миколаївнастарший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Основи інформаційної культури_0042-a.
 2. Формування елементарних математичних уявлень_ПО-4, ПО-2стн.
 3. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень_0014-стн.
 4. Формування елементарних математичних уявлень_ 0042-д.
 5. Історія дошкільної педагогіки_0034.
 6. Технології вивчення математичної освітньої галузі, 0054-по.
 7. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей_0052-д.

Крівшенко Ліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти.

 1. Методика навчання української мови_0032.
 2. Здоров'язбережувальні технології виховання у початковій школі_0052.
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com