Студентська наука

Науково-дослідні гуртки.

Нова концепція вищої освіти в Україні передбачає розвиток наукової активності студентів, виховання в них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати самостійно, творчо і наполегливо, тому викладачі кафедри широко залучають студентів до науково-дослідницької роботи. Так, на кафедрі працюють 2 наукові гуртки, мета діяльності яких полягає у формуванні в студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності:

 • «Трансферу естетичних технологій у дошкільній і початковій освіті» (керівники – к.пед.н., доц. Данько Н. П., к.пед.н., доц. Павлущенко Н. М., д.пед.н., проф. Лобова О. В., к.пед.н., доц. Харькова Є. Д.);
 • «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (керівники – к.пед.н. Колишкіна А. П., к.біол.н., доц. Гаврило О. І., к.пед.н., доц. Васько О. О., к.пед.н. Бутенко В. Г.).

Проблемні групи.

Становленню професіоналізму майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти сприяє їх робота в проблемних групах, що функціонують при кафедрі:

 • «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі» (керівник – к.пед.н., доц. Кондратюк С. М.);
 • «Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів до здійснення освітнього процесу (керівник – к.пед.н., доц. Павлущенко Н. М.);
 • «Актуальні проблеми початкової математичної освіти і методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів» (керівник – к.пед.н., доц. Васько О. О.);
 • «Проблеми формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів» (керівник – к.біол.н., доц. Гаврило О. І.); «Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи» (керівник – к.пед.н., ст. викл. Колишкіна А. П.);
 • «Актуальні проблеми музично-педагогічної підготовки майбутніх вчителів» (керівник – д.пед.н., проф. Лобова О. В.);
 • «Проблеми мовної освіти молодших школярів» (керівник – к.пед.н., доц. Парфілова С. Л.);
 • «Проблеми здійснення мистецької освіти у початковій школі та закладах дошкільної освіти» (керівник – к.пед.н., доц. Данько Н. П.);
 • «Естетичне виховання як пріоритетний аспект діяльності майбутніх педагогів» (керівник – к.пед.н., доц. Шаповалова О. В.);
 • «Проблеми формування музично-естетичної компетентності майбутніх фахівців у дошкільній та початковій освіті» (керівник – к.пед.н., доц. Пушкар Л. В.);
 • «Інноваційні технології у викладанні методики формування мовленнєвої компетенції дошкільника» (керівник – к.пед.н., доц. Харькова Є. Д.);
 • «Проблеми організації інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти» (керівник – к.пед.н., ст. викл. Бутенко В. Г.).

Переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт.

Студенти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» і 013 «Початкова освіта» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з дошкільної і початкової освіти.

Зокрема, під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у яких вони були переможцями та неодноразово отримували дипломи: Осадча В. М.  (ІІІ ступеню, 2007 р.); Андрієнко В. М. (ІІІ ступеню, 2008 р.), Степаненко Т. І. (І ступеню, 2010 р.), Вєтрова В. П. (ІІ ступеню, 2010 р.), Голуб А. В. (ІІІ ступеню, 2013 р.), Рибальська К. М. (ІІІ місце, 2016 р.), Полєва А. Ю. (подяка, 2017 р.).

Студентів, які готуються стати фахівцями в галузі дошкільної чи початкової освіти відзначено нагородами за участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Зі спеціальності «Початкова освіта»: Волохова О. В. (2009 р.); Сліпченко А. М. (2009 р., 2010 р.); Винниченко О. В. (2012 р.); Михайленко Н. О. (2012 р., 2013 р.); Гендіна А. В., Потапенко Б. П. (2017 р.); Воскобойнікова О. В., Великодна К. П., Бондаренко О. А. (2018 р.).

Зі спеціальності «Дошкільна освіта»: Стрілець А. В., Ярута Т. Г. (2016 р.); Пономарчик О. М., Кривунь К. С. (2017 р.); Чала Т. В. (2018 р.).

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com