Наукові гуртки

Нова концепція вищої освіти в Україні передбачає розвиток наукової активності студентів, виховання в них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати самостійно, творчо і наполегливо, тому викладачі кафедри широко залучають студентів до науково-дослідницької роботи. Так, на кафедрі працюють 2 наукові гуртки, мета діяльності яких полягає у формуванні в студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності: