Наукові гуртки

Нова концепція вищої освіти в Україні передбачає розвиток наукової активності студентів, виховання в них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати самостійно, творчо і наполегливо, тому викладачі кафедри широко залучають студентів до науково-дослідницької роботи. Так, на кафедрі працюють 2 наукові гуртки, мета діяльності яких полягає у формуванні в студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності:

  • «Трансферу естетичних технологій у дошкільній і початковій освіті» (керівники – докт.пед.н., професор Лобова О.В., канд.пед.н., доцент Данько Н.П., канд.пед.н., доцент Павлущенко Н.М.,  канд.пед.н., доцент Харькова Є.Д.);
  • «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (керівники – канд.пед.н., доцент Колишкіна А.П., канд.біол.н., доцент Гаврило О.І., канд.пед.н., доцент Васько О.О., канд.пед.н., ст. викладач Бутенко В.Г.).
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com