Конференції

Неодмінною умовою діяльності кафедри є організація та проведення науково-практичних конференцій та науково-практичних семінарів. Так, із 2007 року на базі кафедри проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Початкова школа: реалії, проблеми, перспективи» для студентів, магістрантів та аспірантів. З 2011 року цей науковий захід набув статусу Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.

У 2014 році організовано науковий захід з розширеною тематикою «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» та Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія».

У 2015, 2018 роках проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі».

З 2014 року традиційно проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» та «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи».

У 2017 році проведена Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія та практика».

У 2017-2018 н.р. кафедрою дошкільної і початкової освіти були проведені 2 науково-практичних семінари для учителів початкових класів області «Технології у реалізації Концепції Нової української школи».

Наукова діяльність кафедри дошкільної і початкової освіти (2)

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Щорічно кафедрою дошкільною і початкової освіти організовується проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів для науково-педагогічних працівників та молодих науковців.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри подані у низці наукових праць, кількість яких за 20 років складає понад 1000 публікацій, серед них одноосібні та колективні монографії; підручники і навчально-методичні посібники (для початкової, середньої та вищої школи з грифом СумДПУ імені А.С. Макаренка та грифом МОН України); методичні рекомендації; статті у провідних фахових виданнях України, зарубіжних та внесених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Index Copernicus тощо.

При кафедрі дошкільної і початкової освіти діють 2 наукових науково-дослідні лабораторії:

  • науково-дослідна лабораторія «ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ» заснована у жовтні 2011 року (протокол № 3 від 24.10.2011 р.) на кафедрі дошкільної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник - к. пед. н., професор Кондратюк Світлана Миколаївна;
  • науково-дослідна лабораторія «ТРАНСФЕРУ ЕСТЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» заснована у січні 2012 року на кафедрі дошкільної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник - к.пед.н., доцент Пушкар Лариса Вікторівна.

Щорічно кафедрою дошкільною і початкової освіти організовується проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та науково-практичних семінарів для науково-педагогічних працівників та молодих науковців, дотримуючись процедури академічної дорочесності.

Важливим у діяльності кафедри є співпраця з профільними Університетами України та, у межах міжнародної співпраці, колектив підтримує тісні зв’язки з вченими закордонних закладів вищої освіти.

Нова концепція вищої освіти в Україні передбачає розвиток наукової активності студентів, виховання в них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати самостійно, творчо і наполегливо, тому викладачі кафедри широко залучають студентів до науково-дослідницької роботи, дотримуючись процедури академічної дорочесності.

Детальніше: Наукова діяльність кафедри дошкільної і початкової освіти (2)

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com