Наукові школи

naukova shkola

 

 

На базі кафедри діє наукова школа за напрямом наукових досліджень «Теорія і методика формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» – науковий керівник Кондратюк Світлана Миколаївна.

 

 

 Головні здобутки наукової школи:

 • результати фундаментальних і прикладних досліджень у визначеному науковому напрямі;
 • наукові публікації (монографії, наукові статті, посібники тощо);
 • сприяння виконанню кваліфікаційних робіт студентами, магістрантами та аспірантами;
 • організація Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
 • співпраця з закладами вищої освіти України (згідно Угод про творчу співпрацю);
 • міжнародне співробітництво (участь у науково-практичних семінарах і науково-практичних конференціях).

Перелік підготовлених у науковій школі кандидатів наук:

 • Мордвінова Інна Віталіївна, вчитель початкових класів Сумської ЗЗСО № 9 м. СумиЗахищено кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-педагогічні засади здоров’язбережувального виховання молодших школярів у сучасній Польщі» (2015 р.), спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіка, здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • Донченко Вікторія Миколаївнаметодист міжнародного відділу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-педагогічні засади міжнародної діяльності університетів США» (2018 р.), спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіка, здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • Малишева Леся Сергіївнавикладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т.Г. Шевченка. Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу» (2018 р.), спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • Губіна Оксана Юріївнавикладач Сумського національного аграрного університету. Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-педагогічні засади відкритої освіти в університетах Великої Британії» (2018 р.), спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіка, здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • Бутенко Віта Григорівна, ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності» (2019 р.), спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com