ГАВРИЛО ОЛЕНА ІЛЛІВНА

Gavrilo3Посада: доцент кафедри дошкільної і початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.21 - мікологія)

Електронний кабінет викладача

Профіль Google Scholar

ORCID

eSSPU Institutional Repository

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Відповідальність на кафедрі: 

 • керівник студентського наукового гуртка «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку»;
 • керівник студентської наукової проблемної групи «Проблеми формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів»;
 • методист навчальної і виробничої практики студентів з природничого циклу;
 • співорганізатор наукової роботи студентів на кафедрі.

Освіта:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, ОР спеціаліст, спеціальність - географія і біологія, кваліфікація - вчитель географії і біології (1990 р.);
 • Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, факультет післядипломної освіти, ОР спеціаліст, спеціальність - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури,  кваліфікація - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури (2005 р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОР магістр, спеціальність - дошкільна освіта, кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, викладач педагогіки і методики дошкільної освіти, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів (2019 р.).

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

 • захищено кандидатську дисертацію на тему: «Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети Харківського Лісостепу», спеціальність - 03.00.21 - мікологія та здобуто науковий ступінь кандидата біологічних наук (2002 р.);
 • присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної і початкової освіти (2016 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • курси з методичних підходів впровадження інформаційних технологій в навчальний процес при кафедрі інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013 р.);
 • підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання при Сумському державному університеті (2013 р.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Викладач дошкільної педагогіки і методик дошкільної освіти» на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2017 р.).

Педагогічна та професійна траєкторія:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, посада - лаборант кафедри ботаніки (1995-1997 рр.);
 • Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України, аспірант відділу мікології (1997-2000 рр.);
 • Бориспільська гімназія «Перспектива», посада - учитель географії і біології (2009-2010 рр.);
 • Сумський державний університет, посада - асистент кафедри фізіології, патофізіології та медичної біології (2010-2011 рр.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, посада - доцент кафедри дошкільної і початкової освіти (з 2011 - по теперішній час).

Коло наукових інтересів: формування еколого-педагогічної компетентності студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Основні наукові здобутки: кількість наукових публікацій - понад 65, з них - 15 у фахових виданнях України, 8 - у зарубіжних збірниках наукових праць, 8 розділів у колективних монографіях (з них 4 - у зарубіжних).

Викладає курси:

 • обов’язкові навчальні дисципліни: «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства»; «Ознайомлення дітей з суспільним і природним довкіллям»; «Технологія реалізації освітніх ліній «Дитина у природі» і «Дитина у соціумі»;
 • дистанційні курси: «Технологія реалізації освітніх ліній «Дитина у природі» і «Дитина у соціумі».

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2016 р.).

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com