КОЛИШКІНА АЛЛА ПЕТРІВНА


kolishkina 2018Посада: заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання)

Електронний кабінет викладача

Профіль Google Scholar

ORCID

eSSPU Institutional Repository

                                                  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальність на кафедри:

 • заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної роботи;
 • відповідальна за навчальну роботу по кафедрі;
 • член науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
 • керівник студентського наукового гуртка «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
 • керівник студентської наукової проблемної групи «Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи»;
 • керівник з польової практики;
 • методист з предметів природничого циклу;
 • куратор академічної групи.

Освіта: 

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація - вчитель географії і біології (1996 р.).
 • Інститут проблем виховання НАПН, навчання в аспірантурі, спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання (2011-2014 р.р.).

Педагогічна та професійна траєкторія:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, посада - лаборант кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2001-2002 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - викладач кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2002-2007 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - викладач, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти (з 2007 р. - по теперішній час);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної роботи (з 2016 р. - по теперішній час).

Присвоєння наукового ступеня.

 • захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї», спеціальність - 13.00.07 – теорія і методика виховання та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2014 р.) на базі Інституту проблем виховання АПН України, м. Київ.
  .

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • підвищення кваліфікації на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес» (2016 р.);
 • науково-педагогічне стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положенням Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Педагогічні науки» (2017 р.).

Коло наукових інтересів: екологічне виховання учнів початкової школи; взаємодії школи і сім’ї; актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи до формування екологічно доцільної поведінки учнів.

Основні наукові здобутки: кількість наукових публікацій - понад 50, з них - 25 у фахових виданнях України, 3 - у міжнародному виданні; 8 розділів - у колективних монографіях. Колишкіна А.П. є автором 4 навчально-методичних посібників 1 з них має Гриф МОН України (протокол № 2 від 09.04.2014 р.).

Викладає курси:

 • обов’язкові навчальні дисципліни: «Основи природознавства», «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», «Технології вивчення галузі «Природознавство», «Технології вивчення природничої, громадянської та історичної освітніх галузей»;
 • дисципліни вільного вибору: «Екологічна психопедагогіка», «Формування екологічної компетентності молодших школярів», «Сучасні форми роботи з батьками», «Ігрові технології в екологічній освіті», «Технологія формування природничої і соціальної компетентностей молодших школярів», «Технологія формування культури екологічної поведінки»;
 • дистанційні курси: «Технології вивчення галузі «Природознавство», «Технології вивчення природничої, громадянської та історичної освітніх галузей».

Нагороди: Грамота МОН України (2010 р.); Грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2011 р.); Грамота Голови Сумської обласної ради (2016 р.); Подяка від голови галузевої конкурсної комісії за підготовку студентки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Галузь «Початкова освіта») (м. Дрогобич, 2016 р.); Подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка за керівництво студентськими науковими роботами (2016 р.).

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com