Центр творчого розвитку "Зернятко"

zernytko

 

При кафедрі дошкільної і початкової освіти створено центр творчого розвитку дитини «Зернятко» за наказом ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України (Лист № 159 від 19 серпня 2016 р.). Рішенням Вченої ради Сумського державного педагогічного університету (протокол № 1 від 27 серпня 2016 р.) ухвалено «Положення про центр творчого розвитку дитини «Зернятко».

Основна мета освітньої діяльності центру: виявлення природних здібностей вихованців, цілеспрямований розвиток їх талантів і обдарувань через роботу гуртків, творчих об’єднань, індивідуальних занять.

Завданнями центру є:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини;
 • формування у дітей сучасного світогляду, активної громадянської позиції, почуття національної гідності та єдності, патріотизму; 
 • формування у вихованців необхідних для навчання у школі знань, умінь та навичок;
 • залучення студентів старших курсів до здійснення освітнього процесу з дітьми.

Центр творчого розвитку дітей «Зернятко» працює за різними напрямами:

 • іноземні мови;
 • математика;
 • основи комп’ютерної грамотності;
 • дизайн;
 • хореографія;
 • основи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та ін.

Центр творчого розвитку дітей «Зернятко» допомає дітям:

 • підготуватися до школи;
 • удосконалити набуті в школі знання;
 • відкрити власні творчі можливості;
 • підготуватись до Зовнішнього незалежного оцінювання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ У ЦЕНТРІ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ "ЗЕРНЯТКО" ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Організація освітнього процесу в Центрі творчого розвитку "Зернятко" здійснюється систематично. Безперервним процесом йде підготовка дітей дошкільного віку до школи, удосконалення знань учнів молодших класів. В умовах карантину всі заняття проводяться індивідуально з кожною дитиною з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com