Стейкхолдери_ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

zagalni polozhennyaСтейкхолдери (англ. Stakeholders) - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Мета стейкхолдерів полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

Детальніше...

Стейкхолдери_УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти міста Суми, метою яких визначено співробітництво в галузі наукової та методичної діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти кафедри дошкільної і початкової освіти та колективів ЗДО та ЗЗСО, здійснення науково-дослідної діяльності та апробація й впровадження в освітній процес її результатів:

 

Детальніше...

Стейкхолдери_ВПРОВАДЖЕННЯ БІНАРНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ для спеціальності 012 Дошкільна освіта

З початку нового навчального 2020-2021 н.р. в освітній процес кафедри дошкільної і початкової освіти будуть діяти нововведення. Для сконцентрованої роботи, спрямованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в реалізації освітньо-професійних програм Дошкільна освіта (ОР бакалавра та ОР магістра), впроваджується бінарна форма освіти.

З огляду на зацікавленість здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта, до проведення аудиторних занять на кафедру залучено стейкхолдера - Малишевську Валентину Олександрівну, завідувача Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 Ромашка", яка, з 01 жовтня 2020 року, буде проводити практичні заняття з навчальних дисциплін: "Теорія та методика ігрової дільності" (ОР бакалавр), "Менеджмент у системі дошкільної освіти" (ОР магістр), "Технології реалізації освітніх ліній" (ОР магістр).

Стейкхолдери_СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

У межах забезпечення якості освітніх програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, кафедра тісно співпрацює з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Управлінням освіти і науки Сумської міської ради, які потенційно спроможні забезпечити працевлаштування випускників.

З майбутніми роботодавцями здобувачів дошкільної та початкової освіти укладено договори про співпрацю, в межах яких вони залучаються до організації та реалізації освітнього процесу:

  • Управління освіти і науки Сумської міської ради.

Детальніше...

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com