БУТЕНКО ВІТА ГРИГОРІВНА

Butenko

Посада: старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)

Електронний кабінет викладача

Профіль Google Scholar

ORCID  0000-0002-3578-8147

eSSPU Institutional Repository

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

   Відповідальність на кафедрі:

 • Гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта ОР магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта;
 • відповідальна за сайт кафедри дошкільної і початкової освіти;
 • член науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»
 • секретар студентського наукового гуртка «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
 • керівник студентської наукової проблемної групи «Проблеми організації здоров’язбережувальної діяльності в закладах дошкільної освіти»;
 • керівник виробничої практики здобувачів ОР бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання).

Освіта.

 • Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка, ОКР молодший спеціаліст, спеціальність - «Дошкільне виховання», кваліфікація - вихователь в дошкільному закладі (1993 р.).
 • Глухівський державний педагогічний університет, ОКР спеціаліст, спеціальність - «Дошкільне виховання», кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання (2007 р). 
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ОР магістр, спеціальність - «Дошкільна освіта», кваліфікація - магістр дошкільної освіти (2014 р.).
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, навчання в аспірантурі, спеціальність -  13.00.09 - теорія навчання (2014-2017 р.).

Присвоєння наукового ступеня:

 • захищено дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р.) та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2019 р.) на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Підвищення кваліфікації (стажування): 

 • стажування при кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2014 р.);
 • стажування на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки за спеціальністю викладач методик дошкільної і початкової освіти Сумського обласного інституту післядиплоної педагогічної освіти (2019 р.).

Педагогічна та професійна траєкторія:

 • Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, посада - вихователь закладу дошкільної освіти (1994-2010 р.р.).
 • Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Ромашка» м. Суми, посада - вихователь-методист закладу дошкільної освіти (2010-2013 р.р.).
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, посада - викладач, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти (2013 р. - по теперішній час).

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми підготовки майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку.

Основні наукові здобутки: кількість наукових публікацій – понад 30, з них - 10 у фахових виданнях України, 1 – у міжнародному виданні; 1 - авторська монографія, 5 розділів - у колективних монографіях. Бутенко В. Г. є автором 8 навчально-методичних посібників.

Викладає курси:

 • обов’язкові навчальні дисципліни: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Теорія та методика фізичного виховання дітей», «Формування елементарних математичних уявлень дітей», «Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини"», «Технології реалізації освітньої лінії "Гра дитини"», «Інноваційні технології в дошкільній освіті»;
 • дисципліни вільного вибору:  «Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками», «LEGO-технологія в освітньому просторі», STREAM-освіта для дошкільників», «Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера (ТРВЗ)», «Народознавство в закладі дошкільної освіти», «Ігрові технології в закладі дошкільної освіти»;
 • дистанційні курси: «Технології реалізації освітньої лінії "Особистість дитини"», «Технології реалізації освітньої лінії "Гра дитини"», «Інноваційні технології в дошкільній освіті».

Нагороди: Грамота Ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2018 р.); Диплом І Ступеня у конкурсі опублікованих наукових і навчально-методичних праць викладачів (2019 р.).

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com