Співпраця з провідними закладами України

spivpracya
Становленню кафедри дошкільної і початкової освіти як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє активна і постійна співпраця
зі спорідненими кафедрами провідних закладів вищої освіти України.


Кафедрою дошкільної і початкової освіти укладено угоди про співпрацю з: