Співпраця з провідними закладами України

spivpracya
Становленню кафедри дошкільної і початкової освіти як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє активна і постійна співпраця
зі спорідненими кафедрами провідних закладів вищої освіти України.


Кафедрою дошкільної і початкової освіти укладено угоди про співпрацю з:

  • кафедрою теорії та методики дошкільної освіти факультету дошкільної та корекційної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (01 жовтня 2014 р.);
  • кафедрою теорії та методики дошкільної і корекційної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (01 лютого 2015 р.);
  • кафедрою педагогічних технологій початкової освіти Інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (01 лютого 2015 р.);
  • кафедрою дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (01 лютого 2015 р.);
  • кафедрою теорії та методики початкової освіти Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (04 лютого 2015 р.);
  • кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (23 лютого 2015 р.);
  • Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка;
  • Київським університетом імені Бориса Грінченка;
  • Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського;
  • КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

 

imagesУ межах забезпечення якості освітніх програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, кафедра тісно співпрацює з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Управлінням освіти і науки Сумської міської ради, які потенційно спроможні забезпечити працевлаштування випускників. З майбутніми роботодавцями здобувачів дошкільної та початкової освіти укладено договори про співрацю, в межах яких вони залучаються до організації та реалізації освітнього процесу, що корелюється Положенням про раду роботодавців у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. З метою удосконалення освітнього процесу здійснюється опитування роботодавців, спрямоване на врахування чинників, що впливають на ефективність професійної діяльності фахівця, його кар’єрне зростання; оцінки якості та навичок випускників; задоволеністю рівнем їхньої професійної підготовки; зацікавленості освітніх установ і організацій в прийомі на роботу здобувачів вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта. 

Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної і початкової освіти бере активну участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах, організованих Департаментом області та міста Суми.

3

Кафедрою дошкільної і початкової освіти налагоджено співпрацю з Інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради. Науково-педагогічний склад кафедри є постійним учасником методичних об’єднань та науково-практичних семінарів, організованих Інформаційно-методичним центром. 

Викладачів кафедри запрошують брати участь в журі конкурсів фахової майстерності вчителів початкових класів й вихователів закладів дошкільної освіти та виставках методичних посібників, які презентують педагоги закладів м. Суми.

      

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти міста Суми, метою яких визначено співробітництво в галузі наукової та методичної діяльності викладачів і здобувачів кафедри дошкільної і початкової освіти та колективів ЗДО та ЗЗСО, здійснення науково-дослідної діяльності та апробація й впровадження в освітній процес її результатів. Важливим напрямом означеної співпраці є організація баз практики для студентів на засадах забезпечення ефективної практичної складової професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.

  

 

 

 

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com