Напрями діяльності

Співпраця кафедри дошкільної і початкової освіти.

 

 • кафедрою теорії та методики дошкільної освіти факультету дошкільної та корекційної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедрою дошкільної та початкової освітиНавчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 жовтня 2014 р.);
 • кафедрою теорії та методики дошкільної і корекційної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою педагогічних технологій початкової освіти Інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського та кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою теорії та методики початкової освіти Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (04 лютого 2015 р.);
 • кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і кафедрою дошкільної та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (23 лютого 2015 р.);
 • про наукове співробітництво Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 «Маринка», м. Суми, Сумської області (26 травня 2015 р.);
 • про наукове співробітництво Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 40 «Дельфін», м. Суми, Сумської області (26 травня 2015 р.);
 • Великотирновським університетом імені Св. Кирила та Св. Мефодія (Болгарія);
 • Пловдивського університету «Паїсій Хилендарський» (Болгарія).

 

Ресурсні центри.

При кафедрі дошкільної і початкової освіти створено центр творчого розвитку дитини «Зернятко» за наказом ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист № 159 від 19 серпня 2016 р.). Рішенням Вченої ради Сумського державного педагогічного університету (протокол № 1 від 27 серпня 2016 р.) ухвалено «Положення про центр творчого розвитку дитини Зернятко».

Основна мета освітньої діяльності центру: виявлення природних здібностей вихованців, цілеспрямований розвиток їх талантів і обдарувань через роботу гуртків, творчих об’єднань, індивідуальних занять.

Завданнями центру є:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини;
 • формування у дітей сучасного світогляду, активної громадянської позиції, почуття національної гідності та єдності, патріотизму;
 • формування у вихованців необхідних для навчання у школі знань, умінь та навичок;
 • залучення студентів старших курсів до здійснення освітнього процесу з дітьми.
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com