Міжнародне співробітництво

mizhnarspivpracya


Згідно зі Стратегічним планом-концепцією інноваційного розвитку Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на 2011-2020 роки розвиток міжнародних стратегічних партнерств та професійного співробітництва здійснюється через:

 

 • поглиблення інтеграції в європейський освітній простір;
 • активізацію, розширення і підвищення результативності міжнародної наукової співпраці;
 • регулярну систематизацію інформації по укладанню нових договорів та угод між Університетом, Навчально-науковим інститутом педагогки і психології, кафедри дошкільної і початкової освіти та іноземними університетами;
 • аналіз та самоаналіз позиції Університету у міжнародному освітньому просторі;
 • моніторинг якості освіти, спираючись на іноземний досвід.

Питаннями інтернаціоналізації освітньої діяльності опікується відділ міжнародних зв’язків, який діє згідно Положення про відділ міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка працює над укладенням міжнародних Міжуніверситетських угоду про освітню і наукову співпрацю між:

 • Північним національним університетом м. Іньчуань провінція Нінся, Китайська народна республіка;
 • договір про наукове і освітнє співробітництво з Університетом Яна Длугоша в Ченстахові, Польща.

Кафедрою дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка укладено угоди між:

 • Великотирновським університетом імені Св. Кирила та Св. Мефодія, Болгарія;
 • Пловдивським університетом «Паїсій Хилендарський», Болгарія.

evropeyskaЗ метою входження Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в європейський освітній простір, для збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо закордонних моделей поширення знань з дошкільної та початкової освіти викладачі кафедри пройшли стажування в закордонних закладах вищої освіти, що підтверджено відповідними документами (свідоцтвами, сертифікатами):

 • Кондратюк Світлана Миколаївнастажування у Гамбургському державному університеті імені Карла фон Осецького з наукової перспективи освіти за Міжнародною програмою стажування науково-педагогічних працівників (2017 р.);
 • Колишкіна Алла Петрівна - науково-педагогічне стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положенням Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Педагогічні науки» (2017 р.);
 • Шаповалова Ольга Віталіївна
 • Білєр Оксана Славіківна - стажування для освітян + школа з англійської мови у Фінляндії, м. Гуйттінені (2019 р.).

Викладачі кафедри дошкільної і початкової освіти – активні учасники міжнародних форумів, науково-методичних семінарів та науково-практичних конференцій. Відтак, к.пед.н., доц. О.В. Шаповалова, к.пед.н., доц. Є.Д. Харькова, к.біол.н., доц. О.І. Гаврило брали участь у культурно-просвітницькому проекті «Європа – наш спільний дім», метою якого було знайомство з історією, мовою і культурою Польщі та інших країн Європи, історією створення Європейського Союзу, знайомство з особливостями систем освіти країн Європи, розширення світогляду громадян України, формування активної громадянської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських стандартів життя, освіти та бізнесу.

     

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com