Кафедра дошкільної і початкової освіти

4 dpo

 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра дошкільної і початкової освіти започаткувала свою історію з відкриття та ліцензування спеціальності 7.010102 Початкове навчання напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта (ліцензія серія ВПД-ІІІ № 190036 від 10.09.1999 року) на базі історичного факультету Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка (наказ № 52 від 31.08.1999 року).

З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, за погодженням із Міністерством освіти і науки України (лист № 4.2-5/1025 від 27.06.2001 року), наказом ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (наказ № 58 від 29.08.2001 року) у складі соціально-гуманітарного факультету було відкрито кафедру педагогіки, психології і методики початкового навчання.

Відповідно з рішенням державної акредитаційної комісії (протокол № 67 від 26.06.2007 року) кафедрі дошкільної і початкової освіти надано ліцензію на провадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей) на підготовку бакалаврів 6.010101 Дошкільна освіта, спеціалістів 7.01010101 Дошкільна освіта, магістрів 8.01010101 Дошкільна освіта. У зв’язку з цим, згідно з наказом № 80-к від 26.08.2010 року «Про реорганізацію, створення та перейменування окремих підрозділів університету» з 01.09.2010 року кафедру педагогіки, психології і методики початкового навчання перейменовано на кафедру дошкільної і початкової освіти.

 КЕРІВНИКИ КАФЕДРИ В РІЗНІ РОКИ

У витоків становлення і науково-методичного зростання кафедри дошкільної і початкової освіти стояли відповідальні та досвідчені фахівці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з великим стажем науково-педагогічної роботи.

Пушкарьова Т.О.

 

Засновником кафедри, яка зробила вагомий внесок в її створення та розвиток з 1999 р. по 2004 р., була кандидат педагогічних наук, доцент Пушкарьова Тамара Олексіївна (нині доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України).

 

 


Кондратюк С.М.

 

Потужне кадрове зростання кафедри здійснювалося з 2004 р. по 2016 р. під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Кондратюк Світлани Миколаївни (нині професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка).

 

 


Лобова О.В.

 

Подальший розвиток кафедри з 2016 р. по 2017 р. відбувався на чолі з виконувачем обов’язків завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти доктором педагогічних наук, професором Лобовою Ольгою Володимирівною.

 

 


 

Павлущенко Н.М.

Із 01.09.2017 року очільником кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Павлущенко Наталію Миколаївну, яка, продовжуючи кращі традиції, спрямовує зусилля на її удосконалення та розвиток.

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com