Початкова освіта_Бакалавр

vstup 2020

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А. С. Макаренка за ступенем бакалавр у 2020 році

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А.С. Макаренка за ступенем бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) у 2020 році

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.
Випускники здобувають кваліфікаціюБакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Педагог-організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми.

Форма навчання: денна / заочна.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

1. Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на денну форму навчання та заочну форму за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться в такі строки:

період вступу  з 13.08 по 22.08.2020 р.

Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться у два періоди в такі строки:

1-й період вступу – з 13.08 по 22.08.2020 р.; 
2-й період вступу – з 15.10 по 13.11.2020 р.

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється за сертифікатами ЗНО з предметів: Українська мова та література; Математика; Історія України або Біологія.

Реєстрація електронних кабінетів вступників здійснюється з 1 серпня 2020 р.

2. Набір здійснюється на І і ІІІ курси на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання (термін навчання – 2 роки) і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 13.08 по 22.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання)
2-й період вступу – з 15.10 по 13.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності  у вступника ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю 013 Початкова освіта на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі усного складання фахового вступного випробування з Вікової психології та педагогіки початкової освіти.

Строки проведення вступного випробування:

1-й період вступу – з 25.08 по 31.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 16.11 по 20.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

3. Набір здійснюється на ІІ курс на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання (термін навчання – 3 роки) і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 13.07 по 22.07.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 01.09 по 18.09.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності у вступника ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненими спеціальностями (перехресний вступ) на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі усного складання фахового вступного випробування з Теорії початкової освіти.

Строки проведення вступного випробування:

1-й період вступу – з 25.08 по 31.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 16.11 по 20.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Початкова освіта_Магістр

 vstup 2020

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А. С. Макаренка за ступенем магістр у 2020 році

 

  ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.
Форма навчання: денна / заочна.
Термін навчання1 рік 4 місяці.
Зарахування на навчання в магістратуру в 2020 році – за результатами вступних іспитів (без сертифікатів ЗНО).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні бакалавра або спеціаліста, або магістра як за педагогічними спеціальностями, так і за різними непедагогічними спеціальностями.

Випускники будуть в подальшому під час навчання здобувати кваліфікаціюМагістр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Вступні іспити для абітурієнтів – усне складання вступних випробувань:

  1. Іноземна мова.
  2. Педагогіка та методики початкового навчання (фахове).
  3. Педагогіка (для непедагогічних спеціальностей).

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на І курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 05.08 по 22.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.10 по 13.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Вступні випробування для вступу за ОР Магістр:

1-й період вступу – з 23.08 по 31.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 16.11 по 20.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Дошкільна освіта_Магістр

  vstup 2020

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А. С. Макаренка за ступенем магістр у 2020 році

 

  ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.
Форма навчання: денна / заочна.
Термін навчання1 рік 4 місяці.
Зарахування на навчання в магістратуру в 2020 році – за результатами вступних іспитів (без сертифікатів ЗНО).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні бакалавра або спеціаліста, або магістра як за педагогічними спеціальностями, так і з різними непедагогічними спеціальностями.

Випускники будуть в подальшому під час навчання здобувати кваліфікаціюМагістр з дошкільної освіти

Вступні іспити для абітурієнтів – усне складання вступних випробувань:

  1. Іноземна мова.
  2. Педагогіка та методики дошкільної освіти (фахове).

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на І курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 05.08 по 22.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.10 по 13.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Вступні випробування для вступу за ОР Магістр:

1-й період вступу – з 23.08 по 31.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 16.11 по 20.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com