Дошкільна освіта_Бакалавр

ВСТУП - 2020

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А. С. Макаренка за ступенем бакалавр у 2020 році

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А.С. Макаренка за ступенем бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) у 2020 році

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.
Випускники здобувають кваліфікаціюБакалавр дошкільної освіти.

Форма навчання: денна / заочна.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

1. Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на денну форму навчання та заочну форму за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться в такі строки:

період вступу  з 13.07 по 22.07.2020 р.

Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться у два періоди в такі строки:

1-й період вступу – з 13.07 по 22.07.2020 р.; 
2-й період вступу – з 01.09 по 18.09.2020 р.

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється за сертифікатами ЗНО з предметів: Українська мова та література; Історія України; Біологія або Математика.

Реєстрація електронних кабінетів вступників здійснюється з 1 липня 2020 р.

2. Набір здійснюється на І і ІІІ курси на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання (термін навчання – 2 роки) і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 13.07 по 22.07.2020 р. (денна і заочна форми навчання); 
2-й період вступу – з 01.09 по 18.09.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності  у вступника ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю 012 Дошкільна освіта на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі усного складання фахового вступного випробування з Вікової психології та педагогіки дошкільної освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників здійснюється з 1 липня 2020 р.

3. Набір здійснюється на ІІ курс на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання (термін навчання – 3 роки) і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 13.07 по 22.07.2020 р. (денна і заочна форми навчання); 
2-й період вступу – з 01.09 по 18.09.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності у вступника ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненими спеціальностями (перехресний вступ) на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі усного складання фахового вступного випробування з Теорії дошкільної освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників здійснюється з 1 липня 2020 р.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com