Початкова освіта_Магістр

 vstup 2020

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік документів для вступу до СумДПУ імені А. С. Макаренка за ступенем магістр у 2020 році

 

  ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.
Форма навчання: денна / заочна.
Термін навчання1 рік 4 місяці.
Зарахування на навчання в магістратуру в 2020 році – за результатами вступних іспитів (без сертифікатів ЗНО).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні бакалавра або спеціаліста, або магістра як за педагогічними спеціальностями, так і за різними непедагогічними спеціальностями.

Випускники будуть в подальшому під час навчання здобувати кваліфікаціюМагістр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Вступні іспити для абітурієнтів – усне складання вступних випробувань:

  1. Іноземна мова.
  2. Педагогіка та методики початкового навчання (фахове).
  3. Педагогіка (для непедагогічних спеціальностей).

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на І курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 05.08 по 22.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.10 по 13.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Вступні випробування для вступу за ОР Магістр:

1-й період вступу – з 23.08 по 31.08.2020 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 16.11 по 20.11.2020 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).