Дошкільна освіта_Магістр

Зміст статті

2021

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 році

Перелік документів для вступу до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 році

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.
Форма навчання: денна / заочна.
Термін навчання1 рік 4 місяці.
Зарахування на навчання в магістратуру в 2021 році здійснюється підставі Іноземної мови (ЄВІ) та за результатами єдиного фахового вступного випробування.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні бакалавра або спеціаліста, або магістра як за педагогічними спеціальностями, так і з різними непедагогічними спеціальностями.

Випускники будуть в подальшому під час навчання здобувати кваліфікаціюМагістр з дошкільної освіти

Вступний іспит для абітурієнтів – усне складання вступного випробування:

  1. Іноземна мова (ЄВІ).
  2. Педагогіка та методики дошкільної освіти (фахове).

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування  з 11.05. по 03.06.2021 р.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на І курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 15.07. по 23.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.10. по 12.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Строки проведення університетом вступних випробувань:

1-й період вступу – з 24.07. по 30.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.11. по 19.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com