Початкова освіта_Бакалавр

Зміст статті

2021

Правила прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 році

Перелік документів для вступу до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 році

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 013 Початкова освіта здійснюється за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.
Випускники здобувають кваліфікаціюБакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Педагог-організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми.

Форма навчання: денна / заочна.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

1. Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на денну форму навчання та заочну форму за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться в такі строки:

період вступу – з 14.07 по 23.07.2021 р.

Набір здійснюється на І курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 3 роки 10 місяців) і проводиться у два періоди в такі строки:

1-й період вступу – з 14.07 по 23.07.2021 р.;
2-й період вступу – з 15.10 по 12.11.2021 р.

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється за сертифікатами ЗНО з предметів: Українська мова та література; Математика; Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

Реєстрація електронних кабінетів вступників здійснюється з 01 липня 2021 р.

2. Бюджетні пропозиції  на І курс на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання для споріднених спеціальностей (термін навчання – 1 рік 10 місяців) і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 14.07 по 23.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання); 
2-й період вступу – з 15.10 по 21.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності  у вступника ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю 013 Початкова освіта на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі сертифікатів ЗНО з предметів: Українська мова та література; Математика та усного складання фахового вступного випробування з Вікової психології та педагогіки початкової освіти.

Строки проведення вступного випробування:

1-й період вступу – з 24.07. по 30.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.11. по 19.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

3. Небюджетні пропозиції на ІІ або ІІІ курси на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра з нормативним терміном навчання для неспоріднених спеціальностей і проводиться в такі строки:

1-й період вступу – з 24.07. по 30.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання); 
2-й період вступу – з 15.11. по 19.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється на основі наявності у вступника ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненими спеціальностями на рівні закладів вищої освіти (коледж, технікум, училище) на підставі сертифікатів ЗНО з предметів: Українська мова та література; Біологія або Географія або Хімія або Фізика або Іноземна мова або Математика або Історія України та усного складання фахового вступного випробування з Теорії початкової освіти.

Строки проведення вступного випробування:

1-й період вступу – з 24.07. по 30.07.2021 р. (денна і заочна форми навчання);
2-й період вступу – з 15.11. по 19.11.2021 р. (заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com